Chrzty są udzielane w II i IV niedziele miesiąca na MszyŚwiętej o godz. 1230.
Przy zgłoszeniu chrztu dziecka należy przedstawić dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • akt ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeżeli ślub był udzielany w innej parafii
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tą funkcję (jeśli są oni spoza naszej parafii)

Rodzicami chrzestnymi mogą być: 

  • osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania
  • w przypadku młodzieży szkolnej potrzebna jest opinia katechety
  • praktykujące osoby stanu wolnego lub żyjący w sakramentalnym związku małżeńskim
  • rodzice chrzestni spoza parafii winni dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania

W przeddzień chrztu, w sobotę wieczorem, o godz. 1830 ma miejsce nauka, w której uczestniczą rodzice dziecka i rodzice chrzestni. W razie nie możności uczestniczenia w konferencji przedchrzcielnej w określonym dniu konieczne jest zaświadczenie odbycia odpowiedniego przygotowania w innej parafii.