Spis treści

Początek

Parafia p. w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach powstała na mocy dekretu Erekcyjnego z dnia 29 maja 1991 r., wydanego przez ks. kard. Henryka Gulbinowicza. Postanowienia Dekretu weszły w życie 25 czerwca 1991 r. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Marian Kopko.

 Oto treść Dekretu Erekcyjnego:

Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz na pożytek Kościoła Świętego i dobra duchowego Ludu Bożego parafii Polkowice zarządzamy i podajemy do wiadomości, co następuje: Ze względu na liczebność parafian parafii Polkowice i jej rozległość (...) erygujemy niniejszym Rzymskokatolicką Parafię p. w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach. Nowa Parafia w Polkowicach powstaje z podziału parafii p. w. Świętego Michała Archanioła w Polkowicach, z której wyłącza się następujące ulice: Górników, Kolejową, Lipową, 3-go Maja, Sztygarską, Ociosową, Ratowników, Skalników oraz wioski: Guzice, Kaźmierzowo, Trzebcz, Moskorzyn i Sucha Górna. (...) Beneficjum proboszczowskie przy kościele p. w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach, które niniejszym erygujemy, nie posiada żadnego majątku. Na utrzymanie beneficjanta służyć będą ofiary wiernych za posługi duszpasterskie.

 Odpust - Rok 1992

Pierwszy odpust, czyli swoje imieniny, nasza wspólnota parafialna przezywała 3 maja 1992 roku. Przy pieknej pogodzie, na stadionie Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice, odprawiona została koncelerbowana Msza święta pod przewodnictwem ks. Prałata Władysława Jóźkowa z Legnicy. Po Myszy św. w atomsferze wilkiego pikniku rozegrano mecz piłki noznej pomiędzy druzynami księzy i radnych miasta Polkowice. Mecz wygrała drużyna księży.

 Nawiedzenie Matki Bożej w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego

Już po roku istnienia parafii p. w. Matki Bożej Królowej Polski przyszło młodej wspólnocie przeżywać wielkie i niezapomniane chwile. Dni 12 i 13 września 1992 r. na zawsze pozostały w pamięci wszystkich parafian, którzy przeżywali nawiedzenie Matki Bożej w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego.

 Odpust - Rok 1993

Wspólna modlitwą, piosenka i zabawą została uczczona Patronka naszej parafii Matka Boża Królowa Polski na kolejnym odpuście w 1993 roku. odpustowy poniedziałek 3 maja rozpoczęła na placu przed kaplicą koncelebrowana Msza św., która zgromadziła rzesze parafian i gości przybyłych do Polkowic.

Jeszcze przed główna uroczystością dzieci i młodzież, pod wodzą ks. Andrzeja Walerowskiego i katechetki Karoliny Iwaniny, przedstawiły program słowno-muzyczny o roli Matki Bożej w dziejach narodu i państwa polskiego. Podobnie jak przed rokiem Rada Budowy Kościoła zorganizowała loterię fantową. tym razem Dobrodziejów loterii było już 101. Dochód wyniósł 63 miliony 470 tysięcy (stary) złotych i w całości został przeznaczony na budowę naszego kościoła.

Dzień wcześniej, w niedziele 2 maja, gościliśmy w naszej parafii kleryków Wyższego Seminarium Duchownego z Legnicy. Główna atrakcją tego dnia był mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami oldbojów z Polkowic i kleryków. mecz rozegrany na stadionie KS "Górnik" cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców. Niestety klerycy przegrali to spotkanie. Był to rewanż Polkowic za porażkę sprzed roku. Zabawa była jednak znakomita.

W ramach parafialnego odpustu została również zorganizowana zabawa taneczna w Szkole Podstawowej nr 4. do tańca przygrywał zespół muzyczny "Bajms". były także liczne niespodzianki i konkursy, a cały dochód z zabawy organizatorzy przeznaczyli również na budowę nowej świątyni.

 Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

W pierwszą rocznicę peregrynacji Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu miało miejsce podniosłe wydarzenie w naszej Parafii - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. W ciągu 14 miesięcy od rozpoczęcia budowy kościoła (5 września 1993 r.), wspólnym wysiłkiem parafian, wykonawców, Rady Miasta i Gminy Polkowice oraz Zakładów Górniczych Rudna, Polkowice, Sieroszowice i Lubin wykonano ogrom prac, które świadczyły o wielkim zaangażowaniu całego środowiska Polkowic w dzieło budowy kościoła.


Proboszcz polkowickiej parafii w Legnickiej Kapitule Katedralnej

25 marca 1994 r., w drugą rocznicę ustanowienia Diecezji Legnickiej (24 maja 1994 r.), została powołana za zgodą Stolicy Apostolskiej nowa, ważna struktura naszej Diecezji, jaką jest Legnicka Kapituła Katedralna. To Kolegium Kapłanów, do zadań którego należy wspieranie modlitwą, radą i duszpasterskim działaniem Biskupa Legnickiego w wypełnianiu jego pasterskiego posłannictwa.

Powołanie Księdza Proboszcza do Kapituły było wyróżnieniem nie tylko dla samego Duszpasterza, ale przede wszystkim dla młodej, prężnej parafii.

 Pierwsza wizytacja kanoniczna

Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego biskup diecezjalny obowiązany jest przynajmniej raz na pięć lat wizytować całą diecezję, aby spotkać się z ludem Bożym i pracującymi pośród tego ludu kapłanami. Dlatego 1 maja 1994 r. ordynariusz legnicki ks. bp Tadeusz Rybak przeprowadził wizytację kanoniczną nowej parafii p. w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach.

I Festiwal Piosenki Religijnej

5 czerwca o godzinie 12:30 rozpoczął się w Auli forum Zespołu Szkół I Festiwal Piosenki Religijnej w Polkowicach. Wszystkich uczestników, zgromadzoną publiczność powitał dyrektor ZS mgr Włodzimierz Olszewski oraz burmistrz Polkowic mg inż. Henryk Krawczyszyn.

Wspólnie odmówione "Ojcze nasz..." poprzedziło uroczystą formułę wygłoszoną przez ks. Prałata Ludwika Kośmidka: - "Uważam I Festiwal Piosenki Religijnej w Polkowicach za otwarty." W festiwalu uczestniczyło 27 zespołów z całego Dolnego Śląska. I Miejsca w poszczególnych kategoriach zajęły: Józefinki z Wrocławia i Dzieci Maryi z Polkowic, schola z Legnicy oraz Nadzieja z Lubina.

Pierwsza Msza św. w budowanym kościele

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia 1995 r.) została odprawiona pierwsza Msza św. w murach naszego kościoła. Znamienną wówczas była procesja przeprowadzona z tymczasowej kaplicy parafialnej do niedokończonej świątyni. Po specjalnie położonych z tej okazji drewnianych podestach w surowiznę kościoła weszli przejęci wierni. Oczom zebranych ukazały się ceglane ściany, pozbawione ościeży okna i drzwi, żelbetowe balkony oraz otynkowany sufit kościoła.

Poświęcenie sztandaru górniczego

W przededniu górniczego święta, tradycyjnej Barbórki (3 grudnia 1995 r.), w tymczasowej kaplicy parafialnej poświęcony został nowy sztandar górniczy. W ceremonii poświęcenia uczestniczył ks. bp Tadeusz Rybak.

Nawiedzenie Matki Bożej Łaskawej w Obrazie Krzeszowskim

Od 10 do 12 maja 1996 r. Obraz Matki Bożej Łaskawej z krzeszowskiego sanktuarium nawiedzał Dekanat Polkowice. Wspólnota parafialna modliła się przed nim 10 maja.

Inauguracja nabożeństw fatimskich

24 lipca 1996 r. figura Matki Bożej Fatimskiej przybyła do Lubina - stolicy Zagłębia Miedziowego. Przywitali ją tam także wierni naszej parafii. Jeszcze przed nawiedzeniem Pani z Fatimy, zrodziła się w głowach duszpasterzy z Polkowic myśl, aby po peregrynacji diecezjalnej zainaugurować nabożeństwa fatimskie. Dlatego, podczas lubińskich uroczystości, zakupioną przez Księdza Proboszcza - wzorowaną na oryginale - figurę Matki Bożej Fatimskiej, poświęcił ks. bp Tadeusz Rybak. Od 12 do 15 IX 1996 Ks. Maciek Pappiernik moderator Nabożeństw Fatimskich przeprowadził rekolekcje w Parafii. Od tamtego czasu w każdą I-sobotę miesiąca odbywają się o godz 18:00 Nabożeństwa Fatimskie.

Parafianie w Bractwie świętego Józefa

Biskup Legnicki Tadeusz Rybak, w uroczystości świętego Józefa 19 marca 1995 roku, wydał Dekret Erekcyjny Bractwa Świętego Józefa z siedzibą w Krzeszowie. W ten sposób w młodej diecezji święty Józef, Opiekun Zbawiciela i współpatron Diecezji Legnickiej, zaczął dobierać szczególną cześć. W piękne sobotnie popołudnie 22 marca 1997 roku przybył do naszej wspólnoty Rektor Bractwa świętego Józefa ks. Infułat Władysław Bochnak. Punktualnie o godzinie 18. w asyscie górników w galowych mundurach rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana z udziałem ks. Proboszcza Mariana Kopko, ks. Seniora Andrzeja Ruty. Wielkie skupienie i jednocześnie nieopisaną radość można było zauważyć na twarzach kandydatów.

Odpust rok 1998

Imieniny parafii w roku 1998 rozpoczęły się sportowo - turniejem piłkarskim zorganizowanym wespół z KS "Górnik" Polkowice. Centralnym punktem uroczystości 3 maja 1998 roku była Msza św koncelebrowana, sprawowana w nowym kościele. Przewodniczył jej ks. Dziekan Wiesław Migdał z Lubina. Słowo Boże wygłosił o. lic. Józef Szańca, Gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów i Proboszcz parafii Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy.

Peregrynacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach

Nawiedzenie rodzin parafii Najświętszym Sercem Pana Jezusa (22 listopada 1998 r.) było jednym z pierwszych akcentów przygotowania polkowickich wiernych do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Rodzinom poświęconym Sercu Pana Jezusa Bóg przyrzekł, że On sam będzie je bronił za życia przed wielkim złem, a po śmierci zgromadzi na zawsze rodziców i dzieci w chwale swego Królestwa.

Misje Święte przed Rokiem Jubileuszowym

W dniach od 25 kwietnia do 3 maja 1999 roku wierni parafii przeżywali pierwsze Misje Święte, przygotowujące ich do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Naukom misyjnym przewodniczył ks. prałat Stanisław Orzechowski, znany duszpasterz akademicki z Wrocławia, kierownik Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej, wychowawca i przyjaciel wielu kapłanów, słowem: człowiek - legenda.

Konsekracja kościoła Matki Bożej Królowej Polski

Dom Boży oddany ludziom na chwałę Boga... 3 maja 2003 r. bp Tadeusz Rybak uroczyście konsekrował naszą świątynię, która po Roku Wielkiego Jubileuszu otwiera swoje drzwi, aby głosić Boga ludziom trzeciego tysiąclecia.