W imieniu wszystkich duszpasterzy zapraszamy na pierwszą serię komentarzy biblijnych wprowadzających do niedzielnej liturgii słowa. Kolejne komentarze będą się ukazywały co czwartek około godziny 17.00. Więcej informacji o tej serii uzyskamy w filmie: Komentarze biblijne - wstęp.