Wielki Czwartek - Lirutgia Wieczerzy Pańskiej

 Wielki Piątek  - Lirutgia Męki Pańskiej

 Wielka Sobota  - Lirutgia Wigilii Paschalnej