Bp Andrzej Siemieniewski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, został 28 czerwca 2021 r. mianowany przez Ojca Świętego Franciszka 4. biskupem legnickim. Decyzję Ojca Świętego ogłosiła w poniedziałek, w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Bp Zbigniew Kiernikowski pozostanie administratorem diecezji legnickiej do czasu objęcia jej przez jego następcę. 

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 bp Andrzej Siemieniewski kanonicznie objął diecezję legnicką, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego przedstawiając apostolskie pismo wobec Kolegium Konsultorów, które na tę okazję zgromadziło się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Tym samym rozpoczął swoją posługę jako 4. biskup legnicki.

Bp Andrzej Siemieniewski – w obecności Kolegium Konsultorów oraz biskupa seniora Zbigniewa Kiernikowskiego – przedstawił dokumenty Stolicy Apostolskiej z papieską nominacją na biskupa diecezjalnego.

Kanclerz Kurii ks. prał. Józef Lisowski  odczytał stosowny protokół potwierdzający kanoniczne objęcie diecezji przez nowego biskupa legnickiego, zgodnie z prawem kanonicznym (kan. 382 §3). Pod dokumentem złożyli swe podpisy ustępujący z urzędu biskup Zbigniew Kiernikowski, nowy biskup diecezjalny Andrzej Siemieniewski oraz członkowie Kolegium Konsultorów. Tym samym nowy biskup diecezjalny kanonicznie objął rządy w diecezji legnickiej.

W krótkim przemówieniu bp Siemieniewski podziękował za pracę swojemu poprzednikowi, a następnie podkreślił, że wiara i świadectwo są przekazywane od czasów apostolskich. Poprosił również o modlitwę w intencji Ludu Bożego Kościoła legnickiego przez najbliższy czas i lata. Na koniec Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski oraz Biskup Senior Zbigniew Kiernikowski udzielili pasterskiego błogosławieństwa.

herb bp andrzej 768x819

Nowy biskup legnicki urodził się 8 sierpnia 1957 we Wrocławiu. Egzamin dojrzałości zdał w II Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. W 1976 podjął studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Przerwał je w 1979 i wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święceń prezbiteratu udzielił mu 1 czerwca 1985 w archikatedrze wrocławskiej kardynał Henryk Gulbinowicz, arcybiskup metropolita wrocławski. W tym samym roku uzyskał magisterium z teologii. W latach 1987–1991 odbył studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, które ukończył ze stopniem doktora teologii w zakresie teologii duchowości. W 1998 na podstawie rozprawy „Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka” uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości. W 2004 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

W latach 1985–1987 pracował jako wikariusz w parafii św. Stanisława w Świdnicy. Po studiach w Rzymie był również duszpasterzem we Włoszech w parafii Forli. W 1994 został asystentem kościelnym wspólnoty „Hallelu Jah” we Wrocławiu, należącej do Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W 2004 objął urząd wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów. Został członkiem rady kapłańskiej. W 2005 otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.

W latach 1991–1998 pełnił funkcję ojca duchownego wrocławskiego seminarium. W 1991 został zatrudniony na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, początkowo na stanowisku adiunkta, w 2000 został profesorem nadzwyczajnym, a w 2004 profesorem zwyczajnym. W latach 1993–1995 był dyrektorem tamtejszej Biblioteki, a w 1997 został kierownikiem Katedry Teologii Duchowości. W latach 1998–2001 sprawował urząd prorektora uczelni. Pełnił funkcję koordynatora Wrocławskiego Festiwalu Nauki dla Papieskiego Wydziału Teologicznego.

5 stycznia 2006 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Theuzi. Święcenia biskupie otrzymał 11 lutego 2006 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Udzielił mu ich arcybiskup metropolita wrocławski Marian Gołębiewski, któremu asystowali kardynał Henryk Gulbinowicz, emerytowany arcybiskup metropolita wrocławski, i Ignacy Dec, biskup diecezjalny świdnicki. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Deus Caritas est” (Bóg jest Miłością). W archidiecezji objął urząd wikariusza generalnego. W 2012 został prepozytem kapituły archidiecezjalnej we Wrocławiu.

W Konferencji Episkopatu Polski objął funkcje delegata ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz delegata ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich. 

28 czerwca 2021 roku Ojciec Święty Franciszek mianował Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego biskupem legnickim.