28 czerwca br. w Diecezji Legnickiej odbędą się zmiany duchowieństwa. W tym roku również z naszej wspólnoty parafialnej odejdzie ks. wikariusz Tomasz Piątkowski, który uda się do Stolicy Apostolskiej gdzie podejmie się studiów. O godz. 11:00 w 11 Niedzielę w Ciągu Roku została odrawiona Msza św. podczas której podziękowaliśmy za dwuletnią pracę w naszej Wspólnocie Parafialnej.